TOM zitting snel geregeld

Politieverhoor

Als u verdachte bent wordt u door politie verhoord. Tijdens de ondervraging zal de politie proberen om duidelijkheid in uw strafzaak te krijgen en zo mogelijk een bekennende verklaring van u te verkrijgen. De ondervraging is voor u als verdachte een zeer spannende en soms enge gebeurtenis. U heeft veel informatie niet, waar politie wél over beschikt, zoals onderzoeksresultaten en getuigenverklaringen. Bovendien zit u in een afhankelijke positie in een kleine verhoorkamer en weet u niet goed wat uw rechten zijn en wat u te wachten staat.

Regelmatig maakt politie van deze onzekerheid waarin u verkeerd dankbaar gebruik, door deze onzekerheid in stand te laten en zelfs ook door opmerkingen om die angst in stand te houden. Denk dan aan een opmerking als: 'beken nu maar, want dat bent u sneller buiten'. Ook het drijven van een wig in de vertrouwensrelatie tussen een advocaat en client komt helaas ook voor, met opmerkingen als: 'als u een advocaat wil spreken gaat het alleen maar langer duren' en 'wat heeft u aan uw advocaat, want die kunnen we niet bereiken'.

Het is heel belangrijk u niet gek te laten maken door de situatie waar u in zit en altijd gebruik te maken van de mogelijkheid met een advocaat te spreken. Alleen uw eigen advocaat kunt u in deze situatie vertrouwen en daar op vertrouwem.

Uw advocaat zal objectief aan u kunnen aangeven wat uw positie is en wat u het beste kunt doen als verdachte tijdens het verhoor. Zo nodig zal de advocaat tijdens het verhoor aanwezig kunnen zijn en ervoor zorgen dat het verhoor goed verloopt, zodat u achteraf geen spijt krijgt van een afgelegde verklaring of een verkeerd opgeschreven verklaring.

 

Tomzitting en politieverhoor 

Na het politieverhoor zal de politie vaak overleg hebben met de Officier van Justitie. De Officier van Justitie werkt bij het Openbaar Ministerie en bepaalt wat er met uw strafzaak moet gebeuren. Zo kan de Officier van Justitie de zaak seponeren, als er onvoldoende wettig en overtuigend bewijs aanwezig is in het dossier. Ook kunt u een dagvaarding worden betekend (uitgereikt) om voor de rechter te verschijnen óf, en dat komt steeds vaker voor, een oproeping om te verschijnen bij een tomzitting na het verhoor.

Deze uitnodiging of oproeping kunt u ontvangen enige tijd nadat het verhoor heeft plaatsgevonden, dit kan soms wel een half jaar tot een jaar duren. Maar ook kan de oproeping u direct na het politieverhoor in persoon worden betekend (uitgereikt). Het is belangrijk niet alléén naar de tomzitting toe te gaan. Via deze website kunt u gratis in contact komen met een ervaren advocaat, die u kan bijstaan bij uw politieverhoor, maar ook ná uw politieverhoor. De advocaat is dan al volledig op de hoogte van uw strafzaak en wat er bij het verhoor is verklaad en gebeurd en kan dan bij de tomzitting het maximale doen om een sepot of een lage straf te bereiken.

Als u het formulier invult zal een advocaat ervaren met tomzittingen na het politieverhoor gratis en vrijblijvend contact met u opnemen. 

Contact Advocaat TOM-zitting

Bekijk hier de aansprakelijkheid & privacy policy van Tom-zitting advocaat.