TOM zitting snel geregeld

Politierechter na TOM of OM Zitting

Als u aan de oproeping voor de TOM zitting of OM-hoorzitting geen gehoor geeft zult u meestal een oproeping krijgen om voor de rechter te verschijnen. Meestal is dit een Politierechter, maar het kan ook de Meervoudige Strafkamer zijn. Dit hangt af van de ernst en complexiteit van uw strafzaak. Ook als u een strafbeschikking ontvangt en (binnen twee weken) verzet is ingesteld, wordt uw zaak behandeld door een onafhankelijk rechter.

Tomzitting en Verzet

Uw advocaat zal niet alleen verzet voor u instellen tegen de strafbeschikking, maar u zo nodig ook ter zitting bijstaan om een onnodige straf te voorkomen.

Ook krijgt u uiteraard advies of het verstandig is het verzet door te zetten, of in te trekken. Dit is tot de zitting mogelijk door het alsnog voldoen aan de strafbeschikking en het aanschrijven van de Officier van Justitie. Uw advocaat van strafbeschikking-advocaat.nl zal u daarbij ondersteunen.

Vul het formulier in voor gratis contact met een advocaat bij de Politierechter

Contact Advocaat TOM-zitting

Bekijk hier de aansprakelijkheid & privacy policy van Tom-zitting advocaat.

Lik op stuk (Wikipedia)

Lik op stuk is een verzamelnaam voor het snel afhandelen van strafbare zaken door politie of justitie. Hierbij wordt de strafmaat medegedeeld en/of opgelegd nadat bewezen is dat de betrokkene een strafbaar feit heeft begaan of de betrokkene het strafbare feit heeft bekend. De verwijzing van een betrokkene (verdachte) naar een besloten TOM-zitting (Taakstraf Openbaar Ministerie) is aan te merken als Lik op Stuk. Op zo'n zitting kan, in plaats van een rechter, een officier van justitie (of de parketsecretaris die mandaat heeft om namens de Officier van Justitie op te kunnen treden tijdens de zitting) de verdachte een geldboete en/of een taakstraf (werkstraf) meedelen. In de praktijk zal een parketsecretaris de TOM-zittingen draaien en doet een Officier van Justitie alleen een Officierszitting zoals een OM-afdoening en de politierechter zittingen. De verdachte tekent op zitting een instemmingsformulier waarmee hij aangeeft de opgelegde sanctie te zullen voldoen.

Tevens heeft de parketsecretaris of Officier van Justitie de mogelijkheid een zaak te seponeren. Dit kan zowel met als zonder voorwaarden. Voorwaarden die bij een voorwaardelijk sepot meestal voorkomen zijn betaling van de schade, het volgen van een verplichte agressiepreventietraining of een alcoholpreventietraining. Meestal is een bijkomende voorwaarde dat de verdachte zich gedurende de proeftijd niet nog eens schuldig zal maken aan het betreffende strafbare feit. Een proeftijd duurt meestal twee jaar. Indien de verdachte zich niet houdt aan de tijdens de TOM-zitting opgelegde sancties dan gaat de zaak alsnog naar de politierechter, waarbij de strafeis meestal hoger zal liggen dan bij de zaken die niet eerst op een TOM-zitting zijn geweest. Na het verstrijken van de proeftijd is de zaak voor het Openbaar Ministerie afgedaan en blijft het dossier in het archief.

 

Bron: wikipedia

TOM Zitting: Strafblad & VOG

Een TOM-Zitting heeft gevolgen voor een strafblad of voor het verkrijgen van een Verklaring omtrent het gedrag (VOG).

Op een OM- Zitting (Officierszitting) wordt u een transactie aangeboden of een strafbeschikking.

Een transactie wordt net als een strafbeschikking of veroordeling door de rechter, vermeld op uw strafblad.

Het is dus niet zo dat u door betaling van de transactie (boete) of het accepteren van een strafbeschikking een strafblad voorkomt!

Het is dan belangrijk u goed te laten adviseren door een strafrechtadvocaat. Dit om een onnodige aantekening op uw strafblad te voorkomen.

Wij hebben ervaring met procedures over verklaring omtrent het gedrag (VOG)

Er zijn op dit moment geen nieuwsberichten beschikbaar.