TOM zitting snel geregeld

OM of TOM Zitting: Strafbeschikking

Op een TOMzitting (Taakstraf Openbaar Ministerie) zal de Officier van Justitie aan u een straf voorstellen. Dit is dus niet een uitspraak van een rechter, maar een voorstel/strafoplegging door de aanklager. De tom zitting vindt dan ook niet in de rechtszaal plaats maar bij het Openbaar Ministerie zelf.

De term 'zitting' is misleidend; het is geen zitting door een onafhankelijk rechter, maar een oproeping voor een gesprek met de Officier van Justitie, vaak door een assistent ook wel parketsecretaris genoemd. Tijdens de tomzitting wordt u opgelegd of aangeboden:

  • Een Transactie 
  • Een om zitting strafbeschikking. Een strafbeschikking kan een taakstraf van maar liefst 180 uren inhouden, een geldboete of een rij-ontzegging van zes maanden.
Het is belangrijk niet zomaar een straf te accepteren. U krijgt hierdoor een aantekening op uw documentatie (Strafblad) waar u later last van kunt krijgen, als u bijvoorbeeld een VOG (Verklaring omtrent Gedrag) nodig heeft.
 

Neem daarom direct gratis contact op met een advocaat en vul het formulier in

De Advocaat geeft u advies wat u moet doen en stelt zo nodig verzet (beroep / bezwaar) in tegen uw strafbeschikking. Dan wordt uw zaak behandeld door een onafhankelijke rechter en voorkomt u mogelijk een aantekening en straf. Wij vragen het strafdossier voor u op en adviseren u over het advies van de Officier van Justitie. Ook gaan wij met u mee naar uw tomzitting als advocaat.
 
Kosten worden voorafgaand met u besproken en de TOM-Advocaat werkt ook pro deo (gratis advocaat)

Contact Advocaat TOM-zitting

Bekijk hier de aansprakelijkheid & privacy policy van Tom-zitting advocaat.

TOM Zitting (Openbaar Ministerie)

TOM

 
TOM staat voor Taakstraf Openbaar Ministerie. Op een TOM-zitting kan een officier van justitieeen verdachte een taakstraf (een werkstraf of een leerstraf) of een geldboete, of een combinatie hiervan aanbieden. Bij deze besloten zitting is het niet de rechter die een straf oplegt maar de officier van justitie die een straf aanbiedt. Als de verdachte hier niet op ingaat of de taakstraf niet naar behoren uitvoert, wordt hij of zij alsnog gedagvaard voor de rechter.
 
Bron: Openbaar Ministerie

TOM-Zitting of OM-hoorzitting Officier van Justitie / Arrondissementsparket?

Oproeping TOM zitting of oproeping OM-hoorzitting ander veiligheidshuis?

Tom-zitting Openbaar Ministerie Almere, Tom zitting Amsterdam, tom zitting Assen, Tom zitting Arnhem, Tom zitting Alkmaar, Tom zitting Bergen op Zoom, Tom zitting Breda, Tom zitting Brabant, Tom zitting Den Haag, Tom zitting Dordrecht, Tom zitting Drenthe, Tom zitting Gelderland, Tom zitting Haarlem, Tom zitting Groningen, Tom zitting Leeuwarden, tom zitting Lelystad, Tom zitting Limburg, Tom zitting Maastricht, Tom zitting Middelburg, Tom zitting Nijmegen, Tom zitting Noord-Holland, Tom zitting Noord Nederland, Tom zitting Oost Nederland, Tom zitting Rotterdam, Tom zitting Roermond, Tom zitting Tilburg, Tom zitting Utrecht, Tom zitting Zeeland-West-Brabant?

Wij staan u landelijk bij als ervaren strafrechtadvocaat! Voor een vaste prijs en ook pro deo!

Lik op stuk (Wikipedia)

Lik op stuk is een verzamelnaam voor het snel afhandelen van strafbare zaken door politie of justitie. Hierbij wordt de strafmaat medegedeeld en/of opgelegd nadat bewezen is dat de betrokkene een strafbaar feit heeft begaan of de betrokkene het strafbare feit heeft bekend. De verwijzing van een betrokkene (verdachte) naar een besloten TOM-zitting (Taakstraf Openbaar Ministerie) is aan te merken als Lik op Stuk. Op zo'n zitting kan, in plaats van een rechter, een officier van justitie (of de parketsecretaris die mandaat heeft om namens de Officier van Justitie op te kunnen treden tijdens de zitting) de verdachte een geldboete en/of een taakstraf (werkstraf) meedelen. In de praktijk zal een parketsecretaris de TOM-zittingen draaien en doet een Officier van Justitie alleen een Officierszitting zoals een OM-afdoening en de politierechter zittingen. De verdachte tekent op zitting een instemmingsformulier waarmee hij aangeeft de opgelegde sanctie te zullen voldoen.

Tevens heeft de parketsecretaris of Officier van Justitie de mogelijkheid een zaak te seponeren. Dit kan zowel met als zonder voorwaarden. Voorwaarden die bij een voorwaardelijk sepot meestal voorkomen zijn betaling van de schade, het volgen van een verplichte agressiepreventietraining of een alcoholpreventietraining. Meestal is een bijkomende voorwaarde dat de verdachte zich gedurende de proeftijd niet nog eens schuldig zal maken aan het betreffende strafbare feit. Een proeftijd duurt meestal twee jaar. Indien de verdachte zich niet houdt aan de tijdens de TOM-zitting opgelegde sancties dan gaat de zaak alsnog naar de politierechter, waarbij de strafeis meestal hoger zal liggen dan bij de zaken die niet eerst op een TOM-zitting zijn geweest. Na het verstrijken van de proeftijd is de zaak voor het Openbaar Ministerie afgedaan en blijft het dossier in het archief.

 

Bron: wikipedia

Gevolgen strafbeschikking voor strafblad of VOG

06-03-2014

Een strafbeschikking of transactie bij de tomzitting en uw strafblad (Verklaring omtrent het gedrag of VOG)